Naujienos

 • 29 Sep YURI projektas transformuoja jaunimo įsitraukimą

  YURI yra Erasmus+ projektas, kuriame dalyvauja 7 organizacijos iš 6 šalių: La Xixa ir Fundación Cepaim iš Ispanijos, CESIE iš Italijos, Élan Interculturel iš Prancūzijos, KMOP Policy Center iš Belgijos, Xwhy / Supratimo agentūra iš Lietuvos, ir YEU Cyprus iš Kipro.

  YURI projekto tikslai:

  Kritiškai įvertinti įsitikinimų sistemas, nusistatymus ir stereotipus, susijusius su kaimiškų ir miestiškų vietovių tapatybėmis.
  Skatinti socialinių, emocinių kompetencijų ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai įgyvendinti socialines, tvarias ir kolektyvines iniciatyvas, ugdymą.
  Skatinti jaunų žmonių politinį įsitraukimą ir dalyvavimą dalijantis ir diskutuojant apie dabartinės klimato krizės švelninimo sprendimo būdus iš kaimo ir miesto bendradarbiavimo ir kolektyvinio jaunimo verslumo perspektyvų.

  Projektas apima du lokalius bandomuosius (pilotinius) projektus kiekvienoje šalyje partnerėje ir suorganizuotą mokymų sesiją Briuselyje. Parengėme praktinį mokymų vadovą, kuriame pateikiamos kamerinio ir lauko tyrimų išvados, gerosios praktikos, jaunimo dialogą skatinančios veiklos, jaunimo verslumą rėmiantys ištekliai ir strateginės rekomendacijos.

  Mokymų vadovas yra skirtas miesto ir kaimo jaunimui, su jaunimu dirbantiems asmenims, organizacijoms ir politikos formuotojams jaunimo, tvarumo, aplinkos, socialinės ekonomikos ir klimato srityse. Tai yra universali priemonė, pritaikoma įvairiems poreikiams ir aplinkybėms.

  Giliau pažinti projektą - video čia.
  www.yuri-project.eu

 • 19 Jun Dialogai įgalinantys kolektyvines antreprenerystes

  2023 m. birželio 5 - 9 dienomis Briuselyje (Belgijoje) vyko net keli YURI projekto kontekste svarbūs renginiai - tarptautinis partnerių susitikimas, mišrūs jaunimo mokymai ir baigiamoji projekto konferencija. Susitikimai buvo skirti geriau suprasti įsitikinimų sistemas ir stereotipus, susijusius su miestiškomis ir kaimiškomis vietovėmis, kitos jų - ugdyti socialines, komunikacines, lyderystės ir organizacines kompetencijas, dar kitos - skatinti idėjas ir dialogą kolektyvinės žaliosios ir socialinės antreprenerystės kontekste. Baigiamojoje konferencijoje taip pat dalyvavo sprendimų priėmėjai iš Europos parlamento, jaunieji antrepreneriai ir startupų tinklų atstovai, kurie pristatė savo veiklas konferencijos metu.

  Daugiau apie projektą čia.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 29 May UNIHEAL+ projekto mokymai sėkmingai įvyko Sevilijoje

  2023 m. gegužės 15-19 d. Sevilijoje vyko UNIHEAL+ projekto mokymai (LTTA). Dalyvavo projekto partneriai, organizacijų darbuotojai ir išorės asmenys. Susitikimo tikslas buvo peržiūrėti projekto turinį, modulius ir įvertinti tyrimo architektūrą. Kiekvieną dieną vyko modulių pristatymai bei grįžtamasis ryšys su partneriais.

  Projekto numeris: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033271.

 • 22 May Collaborative Progress: Uniting Minds, Achieving Goals

  Po mūsų paskutinio projekto susitikimo Vroclave, Lenkijoje, 2022 m. gruodžio pradžioje, turėjome virtualų partnerių susitikimą gegužės 9 d., kuriame aptarėme projekto rezultatus, darbo eigą, sėkmes, tobulinimo sritis ir finansinius klausimus. Taip pat dalinomės įžvalgomis apie neseniai atliktus tyrimus. Šiuo metu atliekame interviu ciklą su akademinio personalo ir žaliosios pramonės atstovais.

  Projekto numeris: 2022-1-PL01-KA220-HED-000085725.

 • 15 Feb Rengiame mokymus apie kolektyvinę socialinę ir žaliąją antreprenerystę

  Džiaugiamės tarptautinio projekto YURI tęstinumu: praėjusį mėnesį mūsų komanda organizavo 20 valandų trukmės mokymus apie kolektyvinę socialinę ir žaliąją antreprenerystę. Rengdami mokymus, bendradarbiavome su Trakų atvira jaunimo erdve (TAJE). Trakus pasirinkome tikslingai, siekdami įtraukti toliau nuo didmiesčių aplinkos gyvenantį jaunimą. Mokymų metu buvo ugdomi asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai, lyderystės ir komunikacijos kompetencijos. Džiaugiamės, jog dalyviai, 14-17m. paaugliai, buvo aktyvūs, smalsūs ir atviri. Diskutavome tokiomis temomis, kaip tvarumas (ką reiškia tvarus elgesys ir kokie mūsų veiksmai gali būti laikomi tvarumo apraiškomis) arba verslumas (kokių verslo idėjų jie norėtų imtis ateityje).

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 30 Jan Kuriame įtraukią mokymosi aplinką gerovės sektoriuje

  Lapkritį dalinomės žiniomis apie projekto „WELFARE – Būsimų WELFARE sistemų kūrimas“ startą. Projektu siekiama kurti įtraukią mokymosi aplinką, kurioje daugiausia dėmesio skiriama socialinėms inovacijoms ir verslumui gerovės sektoriuje. Svarbūs trys projekto tikslai: sukurti atviruosius mokymosi išteklius (AŠI) ir gaires socialiniams verslininkams, parengti mokymus studentams bei išvystyti WELFARE portalą, skirtą mokymuisi ir žinių apsikeitimui. Šie įrankiai supažindins su socialinių inovacijų ir verslumo koncepcija ir kartu leis dalintis patirtimis tarpusavyje, taip užtikrinant projekto tęstinumą.

  Projekto numeris: 2021-2-IS01-KA220-HED-000049245

 • 28 Dec Kurti tvaresnę ekonomiką

  Kaip „minkštieji“ įgūdžiai gali užtikrinti perėjimą į tvaresnę ekonomiką? Pirmosiomis gruodžio dienomis dalyvavome SOFTEN projekto susitikime, kuris vyko Vroclave, Lenkijoje. Kartu su projekto partneriais susipažinome su projekto tikslais ir veiklomis. Pagrindinis SOFTEN tikslas – sukurti efektyvų modelį, leidžiantį integruoti „minkštuosius“ įgūdžius į mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinų mokymo planą ir šitaip plėtoti tvaresnę, žalesnę, visiems draugiškesnę ekonomiką. Tai svarbus žingsnis kuriant tvarią ateitį, darniai įsiliejantis į kitų mūsų tvarumo projektų kontekstą.

  Projekto numeris: 2022-1-PL01-KA220-HED-000085725

 • 10 Oct Com4AgriPlant kokybiškesniam gyvenimui

  Com4AgriPlant – tai Europos projektas, kurį įgyvendina šeši partneriai iš penkių Europos šalių ir finansuoja Europos Komisijos programa Erasmus+.

  Projektas suteikia mokymosi visą gyvenimą galimybes tvarių augalinės kilmės produktų gamybos ir vartojimo srityje. Taip pat dalinasi tvarumo kompetencijomis su suaugusiųjų švietėjais, konsultantais ir dėstytojais, kurie neturi daug galimybių įgyti tokio pobūdžio žinių ir įgūdžių.

 • 02 Dec Skatiname dialogą ir kolektyvinį verslumą

  Šį rudenį organizavome tarptautinį YURI projekto susitikimą. Projekto tikslas – suteikti jauniems žmonėms reikiamų kompetencijų ir įgūdžių socialaus verslumo srityje. Taip pat projektu siekiama skatinti tiek miestuose, tiek už miesto ribų gyvenančių jaunų žmonių bendravimą ir apsikeitimą žiniomis. Džiaugiamės produktyviu susitikimu, vykusiu Vilniuje ir Švenčionėliuose. Kartu su partneriais aptarėme YURI Vadovą, administracines ir valdymo užduotis. Galiausiai, susipažinome su dvejomis gerosiomis praktikomis, kurios yra grįstos kolektyvinės socialinės ir / ar žaliosios antreprenerystės (verslumo) idėjomis - Šiaurės stotimi Švenčionėliuose ir Luna6 Vilniuje, kurias pristatė šių iniciatyvų atstovai.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 25 Nov Įgaliname jaunimą kurti savo aplinką

  Demokratija, gyvenamoji aplinka ir didieji duomenys (big data) – šiuo metu dalyvaujame projekte, kuris inovatyviai sujungia šiuos tris elementus. YUPAD (YoUth PArticipatory budgets empowering young people using big Data) projektu siekiama įgalinti jaunimą įsitraukti į demokratinius procesus ir kurti savo gyvenamąją aplinką, kuri atitiktų jų lūkesčius ir poreikius. Tai pirmasis tokio masto projektas, kuriame dalyvaujamojo biudžeto kontekste remiamasi didžiaisiais duomenimis (big data): kuriamas skaitmeninis instrumentas, padėsiantis jaunimui ir savivaldybėms identifikuoti prioritetines sritis. Šiose srityse bus vystomi projektiniai pasiūlymai, finansuojami dalyvaujamojo biudžeto principais. Šiuo metu pasibaigė pirmasis projekto etapas – gerųjų jaunimo dalyvaujamojo biudžeto praktikų analizė, kuri bus naudinga vystant projektą toliau.

  Projekto numeris: 101049352

 • 25 Nov Padedame kurti į studentų poreikius orientuotas erdves

  Šį mėnesį mūsų komanda dalyvavo tarptautinio projekto CREST (Creative Repurposing of Educational Spaces for Innovative Student-centred Environments) uždarymo susitikime Briuselyje, Belgijoje. Jo metu buvo aptarti projekto rezultatai ir tęstinumo galimybės. Projekto tikslas – įgalinti aukštojo mokslo bendruomenes vystyti į studentų poreikius orientuotas erdves, kurios skatintų aktyvų mokymąsi ir stiprintų universiteto bendruomenės ryšius. Vienas iš svarbiausių projekto rezultatų – į studentus orientuotų erdvių kūrimo gidas, skirtas edukacines veiklas vykdančioms įstaigoms ir organizacijoms. Džiugu stebėti, kaip projekto idėjos įgauna materialią formą.

  Projekto numeris: 2020-1-SI01-KA203-076054

 • 25 Nov Puoselėjame inovacijas ir verslumą universitetuose

  Džiaugiamės galėdami pranešti, jog dalyvaujame projekte „WELFARE - Būsimų WELFARE sistemų kūrimas“. Pagrindinis šio projekto tikslas – puoselėti inovacijas ir verslumą socialinės gerovės sektoriuje ir kartu paskatinti universitetus tapti socialinių inovacijų centrais. Bendradarbiaudami su penkiomis europinėmis organizacijomis, kursime inovatyvią mokymosi aplinką, kuri padėtų studentams įgyti reikiamų kompetencijų tapti anterpreneriais socialinėje srityje. Projektą finansuoja Erasmus+ programa.

  Projekto numeris: 2021-2-IS01-KA220-HED-000049245

 • 11 Nov Tyrinėjame skirtingas kultūrinio paveldo apraiškas

  Rugsėjo pabaigoje Reikjavike, Islandijoje, įvyko projekto „Feel the Roots“ partnerių susitikimas. Aptarėme projekto eigą, iššūkius, džiaugsmus ir kartu aplankėme du muziejus. Šiuo metu vystome platformą ir tyrinėjame skirtingas kultūrinio paveldo apraiškas Europos šalyse, tad kalbėjomės apie kultūrinį paveldą vietiniuose, regioniniuose arba nacionaliniuose kontekstuose. Su kokiomis problemomis susiduriame ir kokias išeitis galime pasiūlyti? Šiais klausimais ir toliau vadovausimės projekto eigoje ir dalinsimės būsimais rezultatais.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029094

 • 03 Nov Universitetų miesteliai tampa ekologiškesni ir tvaresni

  Xwhy inicijavo tarptautinį projektą, kuris siekia padaryti, jog universitetų miesteliai taptų ekologiškesni ir tvaresni, įtraukiant visą universiteto bendruomenę, ypač pačius studentus. Projekte daugiausia dėmesio skiriama studentų tvarumo kompetencijoms, tokioms kaip tarpdisciplininis darbas, išankstinis mąstymas, teisingumo atsakomybė ir etika, kritinis mąstymas ir analizė, tarpasmeniniai santykiai ir bendradarbiavimas, ugdyti. Organizuojant hakatonus ir pasitelkiant vietokūros metodiką, SOHACK siekia sukurti sprendimus, kurie įtrauktų vietos suinteresuotąsias šalis ir miestelio bendruomenę.

  Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA220-HED-000088562

 • 15 Oct PLACEDU: mokymo kursas

  Surengę interviu ir surinkę įvairių duomenų mobiliąja etnografijos programa, išsiaiškinome, kokius pagrindinius nuotolinio mokymosi iššūkius patiria dėstytojai ir studentai. Ketiname sukurti mokymo kursą, kuris padėtų spręsti šiuos iššūkius ir sustiprintų nuotolinio mokymosi patirtį.
  PLACEDU projektas 2021-1-LT01-KA220-HED-000023512.

 • 04 Apr PLACEDU: renkame duomenis

  Naudodamiesi savo sukurta mobiliąja etnografijos programa gilinamės į mokymosi patirtį. Keturiuose skirtinguose universitetuose renkame išsamius duomenis iš studentų ir dėstytojų apie jų nuotolinio mokymo(si) patirtį.
  PLACEDU projektas 2021-1-LT01-KA220-HED-000023512.

 • 30 Oct Įtraukiame socialinę atsakomybę į ateities verslo modelius

  Džiaugiamės galėdami pranešti, jog SUM projektas pasiekė finišo tiesiąją! Projekto tikslas – suteikti reikalingas žinias ir sugebėjimus žmonėms, jau kuriantiems arba dar tik norintiems kurti savo verslą. Projekto metu skyrėme didelį dėmesį įmonių socialinės atsakomybės aspektams, įtraukdami socialinę atsakomybę kaip esminį verslo modelį jauniems ateities verslams. Būtent šia tema rugsėjo mėnesį vykusio susitikimo metu diskutavome su Vilniaus Universiteto studentais. Studentai taip turėjo galimybę patestuoti SUM mokymosi platformą ir užduoti jiems rūpimus klausimus. Finalinė projekto konferencija įvyko Kipre, spalio mėnesį. Jos metu pristatyti projekto rezultatai tikslinei auditorijai ir visoms įsitraukusioms šalims.

  Projekto numeris: 2020-1-CY01-KA202-066006

 • 20 Dec Startuojame su PLACEDU

  Pastaraisiais metais visi susiduriame su COVID-19 ir jos poveikiu mums. Aukštojo mokslo institucijos susiduria su sunkumais, viską perkeldamos į nuotolinį ir e. mokymąsi. Studentai ir dėstytojai pranešė apie daugybę neigiamų padarinių (tokių kaip socialinė izoliacija, motyvacijos stoka ir kt.), kuriuos jie patyrė pereidami prie nuotolinio mokymosi. Mes siekiame atkreipti dėmesį į šį neigiamą poveikį ir išsiaiškinti, kaip nuotolinis mokymasis galėtų jo išvengti.

  Džiaugiamės galėdami pradėti vadovauti projektui PLACEDU (Digital social place for the next normal in education). Projekto numeris 2021-1-LT01-KA220-HED-000023512.

 • 21 Oct Prisidedame prie modernios sveikatos sistemos kūrimo

  Didžioji dalis mūsų kasdienybės persikelia į skaitmenines erdves: darbas, apsipirkimas, pramogos... O kaip sveikata? Ar galime užsirašyti vizitui ir lengvai susisiekti su sveikatos specialistais? Jeigu esi sveikatos specialistas, ar turi galimybę naudotis skaitmeniniais įrankiais, kurie padėtų suteikti geriausią pagalbą savo klientui?

  Šiuo metu dar neturime ištestuotos ir patvirtintos sistemos, tačiau norime būti sprendimo dalimi. Kartu su partneriais iš Europos dalyvaujame projekte UNIHEAL+, siekiančiame permąstyti ir išvystyti skaitmeninės sveikatos sąvoką. Visa tai – atsižvelgiant į pakitusius žmonių poreikius. Norint pasiekti šį tikslą, būtina suteikti skaitmenines kompetencijas sveikatos specialistams, pripažinti e.sveikatos paslaugų svarbą ir modernizuoti e. sveikatos sistemą.

  Pasibaigė pirmasis projekto etapas. Jo metu organizavome apklausą ir fokus grupę. Norėdami išties suprasti temą, subūrėme daugiau negu 40 sveikatos specialistų ir edukatorių. Mūsų tyrėjas, projektų vadovas Tautvydas Bokmota pripažįsta, jog jį nustebino ne itin pozityvus e.sveikatos sistemos vertinimas. „Tai paneigė mano nuomonę, jog Covid-19 pandemija, kurios metu e. sveikata tapo beveik kiekvieno Lietuvos piliečio kasdienybės dalimi, per šį laikotarpį buvo patobulinta, atnaujinta ir pritaikyta patogiam naudojimui.“

  Tyrimas įrodo, jog projekto siekiai yra aktualūs, verti dėmesio ir pastangų, jie suteikia noro ieškoti ilgalaikių sprendimų. Laukiame, kada galėsime pasidalinti kito etapo rezultatais.

  Projekto numeris: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033271

 • 10 Oct Kurti laimingus miestus

  Visų akys į Kauną! Šią savaitę miestas gyvena dizaino nuotaikomis ir renginiais, o jų kulminacija – penktadienį, spalio 14 d., vyksiantis Tarptautinių dizaino tinklų forumas „Human City Grid“. Tai pirmasis tokio dydžio renginys Lietuvoje, stiprinantis šalies poziciją ir įrodantis, jog esame dizaino pasaulio centre. Renginyje dalyvaus kūrėjai iš įvairių šalių, globalūs dizaino tinklai, ir visi, kuriuos domina, kaip kuriami prie žmonių gerovės prisidedantys miestai.

  Pagrindinė „Human City Grid“ tema yra laimingų miestų dizainas. Ar galime patirti ir pažinti miestą kaip paslaugą, kuri kelia gyvenimo kokybę? Kaip dizainas gali spręsti problemas? Kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis dizaineriai, norėdami atliepti žmonių poreikius? Renginio programoje – konferencija, kurioje bus aptariami miestų identitetų atvejai, profesionalus dizainas, geresnių ir įtraukesnių miestų kūrimas. Paraleliai vyks kūrybinės dirbtuvės, kurių metu miestų savivaldybės ieškos sprendimų konkrečioms problemoms.

  Džiaugiamės, jog mūsų agentūros partneriai Algirdas ir Jonas yra renginio iniciatoriai, turinio koordinatoriai. „Human City Grid“ – tai galimybė Lietuvos dizaineriams pristatyti savo darbus, požiūrį, braižą. Taip pat tai įrodymas, jog Kaunas įtvirtina savo poziciją pasauliniame dizaino žemėlapyje. Tai inovatyvus miestas, kuriame galima dalintis idėjomis, įkvėpimais, vedančiais į rezultatą.

 • 04 Oct Kaip bendruomenės ir kultūra kuria miestus

  Šį savaitgalį, spalio 7-9 dienomis, kviečiame tave tapti Odisėjos dalimi. Kalbame ne apie tolimą graikų poemą, o apie nuotykį, kurio metu tyrinėsime Vilnelę supančius rajonus ir Vilniaus miestą. Jei tau smalsu, kaip gali puoselėti savo miestą, spręsti praktines problemas ir kurti juntamą pokytį, kviečiame prisijungti prie „Vilnelės Odisėjos“!

  Šis simpoziumas – Europos miestuose vykstančio projekto „ULYSSES European Odyssey“ dalis, kurį finansuoja ES programa „Kūrybiška Europa“. Raktinis modernizmo kūrinys James Joyce’o „Ulisas“ buvo publikuotas prieš šimtą metų, tačiau jo paveikumas – nesilpstantis. Vilnius gilinasi į trečiąjį knygos skyrių, kalbantį apie identitetą, atsinaujinimą ir nenutrūkstamą judėjimą. Kas geriau atspindi judėjimą negu vanduo, kas geriau paliestų identitetą negu tiesiogiai su Vilniaus vardu susijusi Vilnelė? Mūsų tyrinėtoja, renginio moderatorė Eglė pasakoja: „Nekantriai laukiu simpoziumo, nes šis renginys – žingsnis link dar įtraukesnio ir atviresnio Vilniaus, kurį pati labai myliu.“

  Bendradarbiaudami su Vilniaus muziejumi pasiūlysime programą, kupiną pokalbių ir ieškojimų. Keliausime į miesto ekskursijas, susipažinsime su rajonų ypatybėmis – penktadienį leisime gamtos apsuptyje Markučiuose, šeštadienį pažindinsimės su Naująja Vilnia, aktyvuojančia alternatyvias kultūros erdves, o sekmadienį eisime į madingąjį Paupį. Taip pat kviesime į diskusijas bei kūrybines dirbtuves, kuriose kalbėsime, kaip vystyti miestą ir bendruomenes. Susitikime šį savaitgalį!

  Daugiau informacijos apie renginį rasite čia: https://vilniausmuziejus.lt/vilneles-odiseja/

 • 30 Sep Tyrinėti tvarumą per socialinių ir humanitarinių mokslų prizmes

  Spalio 7 d. kviečiame į konferenciją apie tai, kaip socialiniai ir humanitariniai mokslai gali prisidėti prie globalių problemų sprendimo lokaliame kontekste.

  Kaip galime užtikrinti, jog žodis „tvarumas“, šiandien itin dažnai girdimas ir vartojamas, neprarastų savo poveikio bei vertės? Kitais žodžiais tariant, kaip galime užtikrinti jo tvarumą? Viena iš galimybių – tyrinėti žmogiškąjį faktorių ir ieškoti naujų, efektyvių būdų prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo. Kadangi socialiniai ir humanitariniai mokslai koncentruojasi į žmonių pasaulius, tai itin efektyvi teritorija šiam tikslui įgyvendinti.

  Inovacijų vedlys Dominykas pasakos apie socialines inovacijas bei jų svarbą tvarumui, o tyrimų vedlys Eugenijus fasilituos konferencijos eigą, kurs erdves kokybiškiems pokalbiams, pasiūlys galimybę renginio dalyviams papasakoti apie savo patirtis. Konferencija inicijuojama tvarumo vedlio Žemarto, bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, ir yra mūsų agentūros bendrai kuruojamo europinio projekto „SHOUT“ dalis. Džiaugiamės galėdami kurti poveikį tvarumo srityje didesniu mastu.

 • 22 Sep Dalinamės žiniomis apie miesto sodininkystę

  Demokratija, klimatas ir sodai turi priežastį atsidurti viename sakinyje. Prisidedame prie projekto „Bendruomenės sodai: Perspektyvūs demokratinių vertybių mokymo centrai“ (GarDem), kuris mato šiuos žodžius bendrame kontekste ir siekia daryti teigiamą poveikį miestams. Mūsų tyrėja Greta mato dvejopą projekto vertę: spręsti klimato kaitos problematiką miestuose ir skatinti demokratinio dalyvavimo principą, kuomet kiekvienas gali pasisakyti.

  Šį mėnesį Osle vyko partnerių susitikimas. Aptarėme idėjas ir taip pat aplankėme Oslo miesto sodus, kuriuose galėjome iš arti pamatyti, kaip miestuose pritaikomos gerosios praktikos. Greta pamini dvi. Pirmoji - mokyti vaikus apie miesto sodininkystę, atsakyti į jų klausimus, skatinti susidomėjimą ir supratimą nuo mažų dienų. Antroji - įrengti sodus ant pastatų stogų. Šis žaliosios infrastruktūros sprendimas taupo vietą ant žemės, tačiau kartu ir suburia daugiabučiuose gyvenančius žmones bendrauti, gaminti maistą iš kartu užaugintų produktų.

  Miesto sodininkystė yra naudinga praktika, apie kurią ketiname kalbėti ir toliau. Aktyvus dalyvavimas europinio masto projektuose įkvepia ieškoti savitų metodų, kaip pritaikyti gerąsias praktikas vietiniuose kontekstuose, ir šitaip siūlyti kūrybingus, tvarius sprendimus mūsų klientams.

  Projekto numeris: 2021-1-NO01-KA220-ADU-000033613

 • 13 Sep Puoselėjame tyrimų ir dizaino kultūrą per dialogą

  Praėjusią savaitę, pakviesti Gabijos Platūkytės, lankėmės CLINIC 212. Mūsų partneriai Algirdas, Jonas, ir Dominykas pasakojo besikuriančią agentūrų susijungimo istoriją, pasiremdami naujausiu projektu - Klaipėdos vizualinio identiteto kūrimu. Kodėl konteksto supratimas ir visų suinteresuotų šalių įtraukimas yra būtinas norint sukurti integralų vizualinį identitetą? Kaip jį atskleisti, o ne primesti? Besiklausantiems buvo įdomu sužinoti, kokią vertę verslams ir kūrybininkams atneša išsamūs tyrimai, kaip darniai sujungti tyrimų ir dizaino praktikas, bei kaip suvaldyti didesnes kompleksiškų projektų apimtis. Buvo smagus vėlyvas rytas, pilnas skanumynų ir smalsumo - tikimės, jog panašūs pokalbiai ateityje sukurs erdvę dalintis mintimis ir mokytis vieniems iš kitų.

 • 15 Aug Reflektuojame apie stereotipus tarp miesto ir kaimo

  Rugpjūčio 9-10 d. Kintuose vyko YURI projekto žvalgomasis veiklų testavimas / mokymai. Mokymai buvo surengti bendradarbiaujant su Kintų Kaitavimo Klubu (KKK) ir Meno rezidencija “Kintai Arts”. Įgyvendindami žvalgomąjį testavimą kartu su gausia jaunimo grupe, iš skirtingų Lietuvos vietų, kalbėjomes apie stereotipus tarp miesto ir kaimo, dalijomės tarpkultūrinio bendravimo žiniomis, suteikėme jaunimui galimybę geriau pažinti save dalyvaujant mūsų ir partnerių projekto metu sukurtose veiklose. Žvalgomojo testavimo metu mums buvo suteiktas grįžtamąsis ryšys, projekto veiklų įvertinimas. Tikimės, jog ši patirtis suteikė naujų įžvalgų apie kasdienį gyvenimą ir tai, kaip mokymų dalyviai mato ir supranta skirtngas miesto ir kaimo aplinkas, kontekstus.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 26 Jul Tyrimas į knygą: „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“

  Kartais nutinka taip, jog mūsų tyrimas tampa knyga. Projektas „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimas“ yra toks pavyzdys. Apčiuopiami rezultatai džiugina.

  Knygą rasite čia.

 • 11 Jul Dalyvaujantis teatras kaip priemonė užmegzti dialogą su miesto ir kaimo jaunimu

  YURI, arba “Tarpkultūriniai miesto – kaimo jaunimo dialogai kolektyvinei antreprenerystei”, nuo pat projekto pradžios siekia dalytis žiniomis ir patirtimis konsorciumo viduje. Šį kartą partneriai susirinko norėdami pagilinti savo žinias ir patirtį dalyvaujamojo teatro / teatro forumo metodika. Partnerių susitikimas baigėsi apsilankymu žaliojo ir socialinio verslumo iniciatyvoje / gerojoje praktikoje Paryžiuje, Prancūzijoje.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 07 Jul Dalinimasis miesto daržininkystės žiniomis su jaunimo atstovais

  Jaunimo įtraukimas į miesto sodininkystės veiklą (URBAN) – tai projektas, kuris greitu metu pasibaigs. Praeitą mėnesį du Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studentai turėjo galimybę pagilinti žinias ir supratimą apie miesto sodininkystę URBAN mokymuose, kurie vyko Amadoroje, Portugalijoje.

  Projekto numeris: 2020-1-EL02-KA205-005750

 • 04 Jul Kaip kurti saugesnį miestą?

  Mūsų komanda jau kuris laikas tyrinėja subjektyvius elementus, kuriančius saugumo jausmą mieste. Todėl džiaugiamės galimybe taikyti šias žinias ir įtraukiu būdu kurti saugesnio Vilniaus koncepciją pasitikėjimo kultūros pagrindu.

 • 20 Jun Dalinamės URBAN žiniomis su moksleiviais

  Mes tęsiame kelionę skleidžiant žodį apie URBAN projektą. Šį kartą mes turėjome galimybę pasidalinti patirtimi ir žiniomis apie miesto daržininkystę Kauno Valdorfo mokykloje. Šioje Valdorfo mokyklų tinklui priklausiančiai mokykloje įvyko URBAN platformos demonstracija, kurią papildė mokinių atsiliepimai apie platformos patogumą, funkcionalumą ir kitus svarbius su platforma susijusius aspektus.

  Projekto numeris: 2020-1-EL02-KA205-005750

 • 13 Jun Kartu su Kauno Bienale dirbame ties "Magic Carpets"

  Itin džiaugiamės galėdami kartu su Kauno Bienale pradėti dirbti ties "Magic Carpets" (lt. Stebuklingi kilimai) projektu. Per ateinančius tris metus mes stebėsime ir matuosime menininkų kuriamą poveikį vietos bendruomenėms 16 skirtingų vietų Europoje.

  nuotrauka Gintarės Zaltauskaitės

 • 09 Jun Apie naująjį Klaipėdos miesto vizualinį identitetą

  Viena iš įdomiausių kelionių, kurią patyrėme pastaruoju metu - istorijos, kuria gyvena Klaipėdos miestas, atskleidimas. Proceso architektūra, fasilitavimas ir duomenų įprasminimas tokiame kompleksiškume bei tokiu masteliu buvo atlikta suprantant šio rezultato poveikį. Dabar džiugu klausytis apie procesą ramiai sėdint patogioje kėdėje.

  Klausytis pokalbį "Žinių radijuje" apie procesą čia.

 • 17 May Įmonių socialinės atsakomybės sistemos kūrimas ir įgyvendinimas

  Praeitą savaitę įvyko projekto "Įmonių socialinės atsakomybės sistemos kūrimas ir įgyvendinimas pradedančiosioms įmonėms kaip matomumo, augimo ir dauginimo priemonė" (SUM) mokymai Nikosijoje, Kipre. Šiuose mokymuose mūsų komanda organizavo veiklas, kuriomis mokymų dalyviai tvaraus vystymosi tikslų (DVT) ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) konstektuose buvo mokomi apie startuolių kultūrą, asmenines ir organizacines vertybes, suinteresuotųjų šalių valdymą. Mokymai buvo praturtinti apsilankymu didžiausioje ir seniausioje Kipro pieno gamykloje, kur turėjome galimybę sužinoti, kaip įmonių socialinė atsakomybė yra įgyvendinama praktikoje.

  Projekto numeris: 2020-1-CY01-KA202-066006

 • 16 May Feel the Roots: kultūros paveldas ir Europos tapatybės

  Pirmasis projekto Feel the Roots tarptautinis partnerių susitikimas įvyko Chichone, Ispanijoje. Susitikimo metu mes įtraukėme susitikimo dalyvius reflektuoti apie Europos tapatybes, kultūros paveldą lokaliame, regioniniame, nacionaliniame ir europiniame lygmenyse, materialias ir nematerialias kultūros vertybes, tarpkultūrinius skirtumus ir panašumus.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029094

 • 02 May Kaip kurti pasitikėjimą viešosios infrastruktūros pagrindu

  Mes itin džiaugiamės galėdami pradėti tirti ir kurti kritiškai svarbų pasitikėjimo-principais grįstą infrastruktūros formavimo modelį. Procesas truks kelis metus, tačiau jau dabar matome kokį poveikį mūsų visų gerbūviui kurs ši inovacija.

  Jei jums idomi ši tema ar norite taikyti atradimus savo darbe, parašykite mums jau dabar.

 • 12 Apr Tarpkultūriniai jaunimo dialogai bendruomeniškai antreprenerystei puoselėti

  Pirmosios mūsų bendros kūrybinės dirbtuvės vyko Barselonoje. Mes įtraukėme dalyvius reflektuoti esamas tikėjimo sistemas, nusistatymus ir stereotipus, susijusius su identitetu ir miesto bei priemiesčių kultūromis. Proceso metu buvo apsikeista naudingomis idėjomis apie ekologiją, miesto bei priemiesčių infrastruktūros ypatumus, žaliaja ir socialine antrepreneryste, vykdomais projektais bei jaunimo atsakomybėmis šiame kontekste.

  Projekto numeris: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029041

 • 05 Apr Tarp teorijos ir praktikos: Miesto sodininkystė

  Mes turėjome galimybę pasidalinti žiniomis ir patirtimi apie miesto sodininkystę ir jos raišką teorijoje ir praktikoje. Tai padėjo mokiniams susipažinti su miesto sodininkystės praktiniais aspektais ir geriau suprasti plėtojimo galimybes.

  Daugiau apie projektą čia.

 • 31 Mar Kuriame „Sapiegų kultūros pažinimo centro“ koncepciją

  Atskleisti koncepciją reikia laiko ir įsitraukimo. Sujungti Sapiegų rūmų istorinę vietą su Šiuolaikinio meno centro vidiniu žinojimu ir vyrajaunčiomis tendencijomis - atsakingas šokis, reikalaujantis preciziškumo. Džiaugiamės galėdami būti šio proceso svarbia dalimi.

  Plačiau čia.

 • 16 Mar Socialinio verslo forumas 2022

  Šiais metais Socialinio verslo forumas vyks dvi dienas - kovo 28-29 d. (hibridinis) ir kviečia socialinio verslo ekosistemos lyderius dialogui su Lietuvos ir kitų šalių politikais bei socialinio verslo ekosistemos lyderiais. Bus diskutuojama apie šio sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą Lietuvos ekonomikai bei visuomenės iššūkių sprendimui.

  Registracija virtualiam renginiui.
  Renginio programa.

 • 07 Mar Integruojant perspektyvą taikai

  Esamos aplinkybės priverčia iš naujo pasižiūrėti į ką orienuotas turėtų būti strateginis žvilgsnis. Šiuo pagrindu mūsų komanda dirba su Klaipėda randant tinkamiausią būdą kaip 16DVT integruoti į taktinius miesto veiksmus.

 • 07 Feb Istorija, kuria gyvena Klaipėdos miestas

  Tyrimo ir įtraukimo proceso metu išryškėjo, kad Klaipėdos miesto heraldikoje užkoduotas tarptautinio jūrinio miesto potencialas istorijos tėkmėje buvo paslėptas po fragmentuotu žmonių santykiu su miestu bei dėmesiu pramoninei infrastruktūrai. Tačiau iš jūros kylanti gyvybingumo energija palaiko ir primena apie besiskleidžiančią pažangaus, darnaus, bendruomeniško gyvenimo galimybę. Prisijaukinęs (atsi)kuriančią jūros energiją, žmogus ir miestas kvėpuoja darniu ritmu. O tai – visaverčio gyvenimo šiame mieste apibrėžimas.

  Daugiau apie procesą čia.

 • 03 Jan Atskleisti Klaipėdos miesto tapatybę

  Mūsų komanda prisiėmė atsakomybę identifikuoti Klaipėdos miesto naratyvą. Susijusių duomenų apie miestą rinkimas, gilinimasisi į žmonių kasdienybes, ir visa to įprasminimas - iššūkis, kurį mes matome itin prasmingu.
  Klaipėdos identiteto istorija bus perduoda mūsų draugams Critical vizualinės kalbos, kuria kalbės miestas, sukūrimui.

  Daugiau apie procesą čia.

 • 06 Dec Bibliotekininko profesinis identitetas

  Mes praleidžiame daug laiko atskleisdami tikruosius vietų ir organizacijų identitetus. Todėl kvietimas skaityti pranešimą apie bibliotekininko profesijos identitetą “Biržiškos skaitymuose” buvo sutiktas ir išpildytas su džiaugsmu.
  Ši bendruomenė jungia.

  Pranešimą galima rasti čia.

 • 29 Nov Pasitikėjimu grįstas urbanistinis planavimas

  XV Lietuvos urbanistiniame forume mūsų partneris Eugenijus pristatė būdą, kaip integruoti pasitikėjimo principus į urbanistinį planavimą. Ši žinutė buvo tiltas skirtingoms perspektyvoms susitikti ir pradėti dialogą.

  Pranešimas čia.

 • 26 Nov Mokome tuos, kurie mokys kitus kurti tvarias inovacijas įgalinant socialinių ir humanitarinių mokslų potencialą

  Mūsų komanda buvo atsakinga sukurti ir vesti mokymus komunikacijos ir politikos formavimo temomis svarbiame SHOUT projekto renginyje. Mes palaikome tokias iniciatyvas, kur į inovacijų kūrimo procesą yra įtraukiama socialinių ir humanitarinių mokslų perspektyva bei įrankiai.

  Daugiau apie SHOUT projektą čia.
  Platforma, kurioje vyks tolimesnis darbas ir laikomi naudingi resursai.

  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 612364-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-KA

 • 12 Nov Įgalinome Vytauto Didžiojo Universitetą permąstyti erdves

  Padėjome Vytauto Didžiojo Universitetui permąstyti jų erdves, kad jos skatintų į studentus orientuotą mokymą. Kartu su studentais ir dėstytojais dirbtuvių metu sukūrėme viziją, kaip galėtų pakisti „akvariumo” erdvė.
  Į studentus orientuotas mokymas padidina studentų motyvaciją, studentai geriau įsisąmonina informaciją, pagilina supratimą bei tampa imlesni pateiktai medžiagai. Kuriant į studentus orientuotą mokymą svarbu ne tik naudojama mokymų metodika bet ir erdvių ergonomika.

  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2020-1-SI01-KA203-076054

 • 09 Nov UNESCO suteikė Vilniui literatūros miesto statusą. Mes prie to prisidėjome.

  "Nuo senų laikų garsėjusi kaip atvira visoms tautoms, kalboms ir kūrybingiems žmonėms, Lietuvos sostinė šiandien Europai ir visam pasauliui turi dar vieną žinią – Vilnius pripažintas kultūrą, rašytojus ir skaitytojus mylinčiu miestu." Džiaugiamės šia žinia ir didžiuojamės, jog mūsų bendras darbas materializuojasi į tokius rezultatus.

  Daugiau apie tai.

 • 29 Oct Sukūrėme socialinės atsakomybės mokymosi ciklą startuolių kultūrai auginti

  Šiandien, akistatoje su globalinio atšilimo padariniais, ypatingai svarbu, kad žmonijos veikla būtų vykdoma sąmoningai ir pamatuotai. Todėl ir verslo kompanijos turi savo resursus nukreipti ne vien į savo gaminamos produkcijos kokybę, paslaugų tobulinimą ar verslo partnerių poreikių atliepimą, tačiau ir skirti laiko nuodugniai analizei ir supratimui, kokį poveikį jų veikla sukelia aplinkai ir plačiajai visuomenei.
  Siekdami auginti sąmoningus verslus sukūrėme startuoliams (t.y. didelį augimo potencialą turintiems inovatyviems verslams) skirtą korporatyvinės socialinės atsakomybės mokymų kursą. Mokymų medžiaga parinkta taip, kad teorinės žinios būtų lengvai suprantamos bei praktiškai pritaikomos, o jų nauda būtų juntama iškart.

  Projektas kofinansuojamas Erasmus+ Švietimo mainų paramos fondo.

  Daugiau informacijos čia.

 • 18 Oct Giliname jaunimo darbuotojų žinias apie miesto daržininkystę

  Mes iš esmės tyrinėjame ir formuojame miesto daržininkystės koncepciją tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Šis žinojimas suteikė galimybę mokyti jaunimo darbuotojus apie miesto daržininkystę Vokietijoje.

  Daugiau apie projektą.

 • 14 Oct Edukuojame apie bendradarbiavimu-grįstas sistemas kultūros pavelde

  Šią savaitę mūsų komanda buvo atsakinga sukurti ir įgyvendinti kūrybines dirbtuves EUregionsweek apie tai, kaip adaptyvūs pernaudojami procesai suformuoja erdvę bendradarbiavimui, įtraukimui ir “iš apačios kylančiai” regeneracijai post-pandeminiame kultūros paveldo domene.

  Daugiau apie renginį čia.

 • 04 Oct Pasakosime apie pasitikėjimo kūrimo svarbą Lietuvos marketingo lyderiams

  Šį ketvirtadienį Dominykas pristatys kontekstą, kuriame dabar veikia verslo lyderiai: atsakomybė puoselėti pasitikėjimu-grįstą kultūrą.

  Apie renginį.

 • 06 Sep Vieta, kuri pasikvietė

  Mūsų komanda nusprendė rūpintis viena infrastruktūra daugiau nei keli tyrimai-projektai. Mes skiriame dalį savo resursų konkrečiai vietai, kuri pasikvietė ir atsisakyti nebuvo noro.
  Vietą rasti galima čia.

 • 23 Aug Pagrindinė meta-istorija - pasitikėjimas

  Tyrinėdami įvairius kontekstus, mes pradedame atpažinti jungiančias istorijas. Meta-istorijas, kurios formuoja mūsų kasdienes istorijas. Šiuo momentu visiems itin svarbu susikoncentruoti į pasitikėjimo kūrimą, nes nuo šios vertingiausios valiutos priklauso žmonių pasauliai. Kurie šiandien per greitai atsiskirinėja.

  Interviu apie tai, kokia pasitikėjimo svarba miesto vystyme, galite skaityti čia (15min).

 • 30 Jun Puoselėjame žmogišką Vilniaus senamiesčio veidą: 2 kv. m. veiksmo

  Mūsų komanda dirba ties strateginiais ir taktiniais sprendimais miestui atskleisti savo žmogiškąjį veidą. Šį kartą mes išlaisviname parkavimo vietas bendruomenišku veiksmu.

  Jei norite dalyvauti šioje iniciatyvoje, spauskite čia.

 • 10 Jun Padedame vystyti dalyvaujamąjį biudžetą Vilniuje

  Dalyvaujamasis biudžetas - vienas efektyviausių būdų įtraukti gyventojus į miestų planavimą ir savo gyvenamosios aplinkos gerinimą. Tai galimybė miestą vystyti atsižvelgiant į realius gyventojų poreikius ir didinti gyventojų ir miesto valdžios institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Todėl mes džiaugiamės galėdami Vilniaus miesto savivaldybei padėti vystyti dalyvaujamojo biudžeto pilotinį projektą.

 • 28 May Atsakomybė už vietovę, kurioje gyveni

  Mūsų partneriui Žemartui buvo suteikta atsakomybė moderuoti svarbią diskusiją apie vietiškumą: „Kaip Dzūkijos sūrininkai keičia pasaulį: atsakomybė už vietovę, kurioje gyveni”. Diskusijos tikslas buvo pirmiausiai praturtinti supratimą, kaip žmonių veikla gali teigiamai veikti teritoriją ir kitus žmones. Svarbu suprasti, kad poveikis, kurį kuriame, rezultatai, kuriuos pasiekiame, yra pasirinkimai kylantys iš mūsų vertybių. Kaip tai puikiai pasakė Norvegų filosofas Arne Naess: „Ar išsaugoti kalnų viršūnes ar upių pakraščius kaip natūralias laukinių gyvūnų buveinių teritorijas, ar leisti šias teritorijas naudoti pramoninei ar rekreacinei veiklai, yra etinis klausimas.”

  Diskusijos įrašas čia.

 • 03 May Socialinės inovacijos pavyzdys

  Pasitikėjimu-grįstą-valdymą kurianti inovacija, kurią vysto mūsų partneris Dominykas, buvo pasirinkta pavyzdžiu ir įtraukta į Kauno technologijos universiteto naujausią vadovėlį. Momentas vertas paminėti.

  Vadovėlį galite rasti čia.

 • 28 Apr Vietokūra Lietuvoje

  Eugenijaus tyrimai ir žinios vietokūros kontekste jau kuris laikas aktyviai naudojamos visoje Lietuvoje. Noras atliepti tai, ką kalba konkreti vieta, ir į šį procesą aktyviai įtraukti vietos gyvybę formuojančius žmones - tapo neatsiejama mūsų partnerio darbo dalimi.
  Šioje LRT apžvalgoje Eugenijus trumpai aptaria vietokūros principus ir jų taikymo naudą.

 • 06 Apr Pasitikėjimą kurianti inovacija

  Mūsų partneris Dominykas jau kurį laiką padeda vystyti pasitikėjimą organizacijose kuriančią inovaciją. Mo muziejus - vienas svarbiausių muziejų Baltijos šalyse - nusprendė įgalinti savanorius būtent šios platformos pagalba.

  Daugiau apie iniciatyvą.
  Daugiau apie platformą.

 • 29 Mar "Sūrininkų namų" poveikis

  Kartu su tarptautine komanda geriname organizacijų problemų sprendimo modelius, įtraukdami į juos žmogiškųjų mokslų perspektyvą.
  Holistiškesnis situacijos supratimas kuria teigiamą poveikį ir kokybiškesnius sprendimus.

  Būtent apie tai kalba mūsų projekto partneriai Lietuvoje - "Sūrininkų namai".
  Video čia.

 • 26 Feb Žvilgsnis į geresnę mokyklą

  Mūsų komanda kūrė planą naujam mokyklos projektui Vilniuje. Padėjome architektams kokybiškiau suprasti mokymosi fenomeną ir taip praplėsti urbanistinį žvilgsnį ilgalaikiam poveikiui sukurti.

 • 01 Feb Pokalbis apie filosofijos įdarbinimą visuomenės labui

  Turėjome džiaugsmo pasikalbėti apie mūsų būdą humanitarinį išsilavinimą įdarbinti visuomenės labui. Visą įdomų dialogą su LRT "Kultūros savaitė" vedėja Juta Liutkevičiūte galite rasti čia.

 • 11 Jan Ieškome veiklaus mąstytojo ir projektų rašytojų

  Geros naujienos!
  Žmogiškųjų mokslų poreikis auga, todėl mes plečiamės ir norime pas save matyti vis daugiau šios srities profesionalų.

  Šiuo metu ieškome.

 • 25 Jan Socialinė atsakomybė ir skaidrumas startuolių kultūra

  Mūsų komanda pradeda tirti socialinės atsakomybės ir skaidrumo kontekstus santykyje su startuolių kultūra. Rasti teisingą modelį ir pateikti jį mokymosi programos formate yra itin svarbus žingsnis puoselėjant tvarią inovatyvaus verslo bendruomenės veiklą.
  "Socialinės atsakomybės modelio startuoliams kūrimas ir taikymas kaip viešinimo, augimo ir sklaidos įrankis" projetas yra tęstinė mūsų DVT tyrimų dalis.

  Projektas 2020-1-CY01-KA202-066006

 • 04 Jan Metodikos sukūrimas scenos meno srities ekonominės vertės tyrimui

  Scenos menai teikia tiesioginę ir netiesioginę ekonominę naudą šaliai ir jos gyventojams. Šis poveikis yra sudėtingai išmatuojamas, tačiau būtinas suprasti norint efektyviai naudoti resursus ir pamatyti sektoriaus kuriamą vertę. Mūsų komanda buvo pasirinkta sukurti metodiką poveikiui matuoti ir atlikti pirmąjį tyrimą, kuris apims nevyriausybinius scenos meno srities subjektus.

  Ahmad Odeh nuotrauka.

 • 14 Dec Meno rezidencijų poveikio tyrimas

  Tyrimo tikslas buvo įvertinti Lietuvos Respublikos meno rezidencijų poveikį kūrėjui, aplinkai ir kitiems veiksniams bei pateikti rekomendacijas sėkmingam Lietuvos meno rezidencijų veiklos įgyvendinimui ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai.

  Santrauka (lietuviškai) čia.
  Santrauka (angliškai) čia.

  Pilna ataskaita (lietuviškai) čia.

 • 09 Dec Apie „Šventę dirbti“

  Šis pokalbis su Urte Karalaite apie buvimą „tarp“ – kultūros ir verslo, bendruomenių ir valstybės institucijų, nerimo ir saugumo jausmo, pokyčio ir stagnacijos, pasitenkinimo ir visko sugriovimo. Apie buvimo „tarp“ nepatogumą, prasmę, vertę ir judėjimo bei klausimo „kodėl?“ privalomybę. Arba tiesiog apie užrašą ant mūsų ofiso sienos - „Šventė dirbti“, - kuris kiekvieną dieną leidžia mums pilnavertiškai balansuoti gyvenimo priešingybėse.

  Per Spotify.
  Per Apple Podcasts.

 • 07 Dec Meno rezidencijų poveikio tyrimo pristatymas

  Meno rezidencijos yra neatsiejama menininkų profesionaliosios veiklos dalis, todėl Lietuvos kultūros taryba inicijavo „Meno rezidencijų poveikio vertinimo“ tyrimą, kurį įgyvendino „Xwhy / Supratimo agentūra“. Šiuo tyrimu siekta įvertinti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų poveikį kūrėjams, jų sėkmingai karjerai, kompetencijoms, profesionalumui ir įsitinklinimui bei pateikti rekomendacijas Lietuvos meno rezidencijų įgyvendinimui ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai „Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“.

  Susitikimo laikas: Gruodžio 10 d. 15.00 val.

  Youtube kanale.
  Facebook kanale.

 • 24 Nov Dialogas apie kūrybišką vietokūrą

  Mūsų partneris Eugenijus dalinasi patirtimi apie kūrybiškos vietokūros taikymą laidoje "Miestas ir". Smagus ir turiningas pokalbis, kurį verta paklausyti visiems.

  Pokalbį rasite čia.

 • 13 Nov Kultūros inovacijų forumas 2020

  Kultūros inovacijų forume kalbėjome apie kultūros vaidmenį pandemijos kontekste. Diskutavome kaip atliepti vyraujantį nerimą dėl tikrovės.

  Plačiau čia.

 • 02 Nov Kultūros vaidmuo COVID-19 kontekste

  Dalinsimės įžvalgomis apie kultūros vaidmenį COVID-19 kontekste Kultūros inovacijų forume "Paveikim kultūrą 2020." Situacijos supratimas, kylantis stebint ir analizuojant realius žmonių gyvenimus, suteikia aiškesnį matymą į ką reikia koncentruotis. Tokiose tektoninio pokyčio situacijose kultūros vaidmuo yra itin svarbus.

 • 19 Oct Kelionė į miesto daržininkystę

  Mūsų komanda jau daugiau nei metus dirba ties miesto daržininkystės fenomeno struktūra. Įgytą žinojimą taikome padedant kokybiškiau "įvesti" šią koncepciją į miestų kasdienybę. Čia galite susipažinti su Vilniui skirtu vadovu.

 • 05 Oct Kūrybiškas bendra-rašymas

  Kūrybiškos vietokūros metodas dažniausiai yra taikomas aktyvuojant infrastruktūrą. Ši praktika aktyviai kviečia žmones kurti kartu, todėl mes ją šį kartą pritaikėme suprasti ką kalba vieta ir tai užrašyti. Copywriting'as kilo iš vietos vardu Palanga.

 • 04 Sep Tyrimas apie inovaciją televizijoje

  Kartais būna situacijų, kai klientas prašo rezultatų itin greitai. Mes tai vadiname blitz tyrimu. Šį kartą Go3 reikėjo suprasti produkto pozicionavimo galimybes "vakar". Mūsų komanda tai atliko laiku, kokybiškai įprasmindama surinktus duomenis. Tikimės, jog atskleistos įžvalgos pozityviai paveiks žmonių kasdienybę Baltijos regione.

 • 24 Aug Meno rezidencijų poveikio tyrimas

  Mūsų tyrėjų komanda buvo pasamdyta Kultūros Tarybos nustatyti meno rezidencijų poveikį aplinkai ir kūrėjui. Kadangi vien kiekybinių duomenų esmei apibrėžti nepakanka, kokybinė informacija turi būti renkama. Dėl šios priežasties mes įtraukiame suinteresuotąsias šalis pasidalinti savo patirtimis ir įžvalgomis įvairių "Art of Hosting" dirbtuvių metu.

 • 05 Aug Kultūros poveikio matavimas: kokybės indeksas

  Ekonominio pobūdžio kultūros sektoriaus rodikliai gali parodyti sektoriaus dydį ir šalies kūrybinės ekonomikos struktūrą, tačiau jie neatskleidžia realaus poveikio ir jo intensyvumo. Kultūros sektoriaus poveikis apibrėžiamas ne tik rinkos procesais, bet ir sociokultūrine verte, kurios matavimui yra tinkamesni kokybiniai rodikliai. Mūsų komanda dirba ties teoriniu modeliu tiksliau įvertinančiu kultūros poveikį - kuriame indeksą, kuris jau greitai bus taikomas strateginiu lygmeniu nacionaliniu mastu.

 • 14 Jul Socialiniai ir humanitariniai mokslai kalbasi su DVT

  Manome, kad jums gali būti įdomų skirti kelias savo minutes susipažinti su mūsų SHOUT projektu. Mes kviečiame visus, kas domisi Darnaus Vystymosi Tikslais ir turi humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą susisiekti su mumis ir mes mielai papasakosime apie galimybes kooperuotis ir siekti tvarių inovacijų. Jūs galite būti studentai, dėstytojai ar verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai. Parašykite.
  Video čia.

 • 01 Jul Dirbti atostogaujant

  Kiekvienais metais vasarą mūsų komanda keliauja į įvairias poilsio vietas dirbti atostogaujant. Harmonizuoti atostogų kasdienybę su darbinėmis užduotimis - kryptis nuo šiandien. Patirtis rodo, jog tai produktyvu, įdomu ir inspiruoja.

 • 22 Jun Kultūros apibrėžimas nacionaliniu lygmeniu

  Lietuvos Respublikos Bendrasis Planas yra vienas svarbiausių dokumentų valstybės vystyme. Mūsų komanda dirbo ties kultūros sektoriaus apibrėžimu - duomenų įprasminimu ir tendencijų interpretavimu.
  Trumpą projekto aprašymą galima rasti čia.

 • 10 Jun Klaipėdos regiono darnus vystymas

  Klaipėdos regionas jau kurį laiką yra regioninio vystymosi pavyzdys Lietuvoje. Nepaisant to, sprendimas atskleisti savo identitetą per išpažįstamas vertybes regione yra kito lygmens sąmoningas augimas.
  Mūsų komandai buvo garbė vesti šį fundamentalų procesą.

  Studijos pristatymas.
  Parengta studija.

 • 05 Jun Permąstant P. Cvirkos skvero aktyvavimą

  Vilnius grįžta prie P. Cvirkos skvero aktyvavimo permąstymo. Sudėtinga situaciją reikalauja ramaus ir holistiškai mąstančio žvilgsnio. Mūsų, kartu su PUPA, anksčiau atliktas tyrimas identifikavo, jog taikant J. Galtung konfliktų transformavimo modelį ir suprantant, kad miesto infrastruktūra susideda iš dviejų polių: praktinių funkcijų išpildymo ir sociokultūrinės aplinkos įprasminimo, veda tvaraus rezultato link.

 • 01 Jun Tendencijos tampa pokyčiais

  Praeitų metų pabaiga indikavo tam tikrus elementus darančius įtaką ateinantiems metams. Mūsų komanda juos analizavo ir interpretavo 2020 metų aiškesniam supratimui - kreipti organizacijas geresnės ateities link. Tuomet įvyko pandemija. Tendencijos tapo nebe aktualios dėl savo vidinės struktūros - fundamentalus pagrindas, apsprendžiantis tendencijų veikimą, pakito. Todėl dabar mūsų komanda neria gilyn suprasti tuos pokyčius lemsiančius elgesį ilguoju laikotarpiu.

 • 24 Apr Socialiniai ir humanitariniai mokslai permąsto krizės fenomeną

  Kai COVID-19 mus verčia pergalvoti mūsų kasdienius įpročius, mes toliau dirbame SHOUT ir mėginame atsakyti į klausimą, kaip socialinių ir humanitarinių mokslai gali mums padėti išgyventi krizę kaip COVID-19. Akivaizdu, kad karantinas sukuria didelę įtampą žmonių psichologinei sveikatai. Kaip mes turime išlaikyti savo socialinius ryšius tamprius ir visaverčius, taip pat kaip mes galime padėti žmonėms atstatyti savo psichologinę sveikatą praėjus krizei.
  Nuotrauka: Kaimynystės kirpykloje susidariusi eilė pirmą dieną po karantino švelninimo

 • 04 May Pasitikėjimu grįstas valdymas

  Beveik prieš metus mūsų komanda nusprendė tyrinėti pasitikėjimo pasireiškimą ir principus organizacinėje kultūroje. Tyrimas yra besitęsiantis procesas, tačiau tam tikri elementai jau ryškėja. Kadangi tema yra itin aktuali viruso apspręstoje aplinkoje, mūsų partneriai paprašė pasidalinti įžvalgomis šįkart su visais Lietuvos bibliotekų vadovais.
  Ruošiame pranešimą ir laukiame karantino pabaigos.

 • 06 Apr LRBP sprendiniai

  Mūsų komanda intensyviai dirbo ties Lietuvos Respublikos Bendrojo Plano (LRBP) kultūros dalimi. Jos analize ir tolimesniu vystymu nacionaliniu mastu. Rezultatai buvo pripažinti LR Prezidentūros išskiriant, jog šis dokumentas bus pagrindinis kreipiant Lietuvą gerovės valstybės link. Norint paspartinti procesą, mes kartu su nauja komanda pradedame kurti LRBP sprendinius taikymui.

  Daugiau apie LRBP čia.

 • 30 Mar Darnus judumas išlieka prioritetu

  Vertiname COVID-19 situacijos rimtumą, tačiau suprantame ir tai, jog ji laikina. Tad skatiname iniciatyvas, kurios padės sukurti geresnę miesto gyvenamąją aplinką. Ištuštėjus gatvėms ir turint kiek daugiau laisvo laiko, kviečiame atsakyti į keletą klausimų, taip padedant kurti geresnį miestą visiems.

  Pradėti procesą čia.

 • 13 Mar COVID-19 įpareigoja galvoti apie darbą kitaip

  Šiuo metu dėl susiklosčiusios situacijos dauguma organizacijų pradeda darbuotis nuotoliniu būdu. Suprantame, kad tai yra naujas ir nežinomas darbo pobūdis daugumai įmonių.
  Todėl mūsų komanda pateikia kelias antropologines įžvalgas, kaip sėkmingiau ir kokybiškiau įveikti šį darbo pobūdžio pasikeitimą.
  Laikas grįžti prie susitelkimo darant veiksmus, kurie gerina. Tai daryti kartu. Ir tai mus padarys stipresniais.

  Įžvalgos čia.

  Piešinys: Charlie Mackesy

 • 02 Mar Humanizuoti sostinės senamiestį

  Kiekvienas sprendimas turi savo išeities tašką ir jo kontekstą. Mūsų komandos darbas ties darniu judumu miestuose identifikavo automobilio-perspektyvą kaip tokį išeities tašką. Tai lemia visus sprendimus ir poveikio matavimo vertes procese.
  Dėl šios priežasties, dirbdami ties Vilniaus senamiesčio humanizavimo projektu, nusprendėme atskleisti šį elementą keliais elementariais veiksmas: įtraukti bendruomenę, kur vykdysime eksperimentus vietoje piloto, viešai aktualizuoti probleminio taško kuriamą situaciją.

 • 03 Feb Atskleisti regiono identitetą

  Integralus strategijos vystymas kviečia sprendimų priėmėjus įvertinti turimus resursus, identifikuoti aktualias tendencijas ir suprasti žmogiškąjį kontekstą, kuriame veikiama. Toks supratimas kuria tvarią kryptį judėti į priekį. Tačiau tikslai yra vertingi tik tuomet, kai kyla iš autentiško pagrindo, būtent todėl regiono strategijos kūrimą mes pradėjome nuo bendrų vertybių atskleidimo dirbtuvių.
  Subūrėme aukščiausio lygio regiono politinę komandą, kurie kartu identifikavo vertybes, siejo jas su darnaus vystymosi tikslais, ir siekė susitarti dėl jų įgyvendinimo regione.

  Daugiau informacijos Asociacija "Klaipėdos regionas" tinklapyje.

 • 20 Jan Jungti bendruomenę reiškia tapti pažeidžiamu

  Bendruomenė šiandien tapo itin linksniuojamu žodžiu nekilnojamo turto projektuose, masinėse marketingo kampanijose, produktų inovacijų cikluose. Iš efemeriško raidžių junginio jis tapo plakato antraštės vertu elementu. Tačiau dažniausiai bendruomeniškumas tik ir lieka teksto ant popieriaus lapo teritorijoje. Galima būtų vardinti įvairias kultūrines priežastis tokiai situacijai formuotis, tačiau mūsų patirtis praeitais metais nurodė į vieną.
  2019 metais turėjome garbės dirbti su Vilniaus miesto savivaldybe jungiant bendruomenes su vystomais infrastruktūriniais objektais mieste. Natūralu, kad toks veiksmas yra būtinas. Bendruomenė yra pagrindiniai erdvės naudotojai ir išsamiausias informacijos šaltinis ją kuriant. Tokių susitikimų mūsų komanda sukūrė daug. Ši patirtis parodė, kad tikram dialogui gimti reikia vystytojams nebijoti parodyti savo pažeidžiamumą ar nežinojimą. Ir tai yra ne frazė, o aiškią struktūrą turinti strategijos ašis. Tik tokiu būdu formuojasi tvarumas miestuose.

 • 25 Nov Kultūra regionų augimui

  Įvairios organizacijos sprendimus, susijusius su toliau esančiais žmonėmis, priima arogantiškai. Lengva pradėti manyti, kad tai, kas matoma iš stiklinio dangoraižio ir yra tai, kas vyksta konkrečioje vietoje. Dažnai pradedame kalbėti tikslinėms auditorijoms, nežinant jiems suprantamos kalbos Mūsų persketyva yra kitokia. Mes einame į konkrečią vietą, ir būname tol, kol vieta pradeda mums kalbėti.
  Šį kartą mūsų komanda vykdė kūrybines dirbtuves Šilų miestelyje su tikslu skatinti regionų vystymasi Lietuvoje. Tai pirmieji žingsniai plačiau kalbanat apie Lietuvos Respublikos Bendrojo Plano 2030 praktinį įgyvendinimą Mūsų tikslas buvo atrasti ir papasakoti prasmingas istorijas, įgalinančius tolimesnius žingsnius.

  Interviu apie renginį.

 • 18 Nov Xwhy dalyvauja atrenkant inovatyvius urbanistinius projektus

  Kūryba dažnai tam tikra reiškia ir destrukciją. Kiekvienas kūrybinis žingsnis reikalauja vienokios ar kitokios aukos (medžio, laiko ir pan.). Todėl yra būtina atsakingai ir įdėmiai rinktis ką, kada ir kaip kurti. Kitu atveju, prarandama daugiau nei atrandama.
  Actors of Urban Change programa dirba būtent šia kryptimi: “Spręsti šiandienos kompleksines urbanistines problemas efektyviai, mums reikia naujo būdo veikti: bendradarbiauti tarp sektorių ir sienų; jungti vietines kultūras ir vietinių balsus į ateities bendruomenes formuojantį procesą - bendrą ir ilgalaikį.”
  Mes didžiuojamės galėdami padėti Actors of Urban Change renkantis tinkamiausius projektus ateities augimui ir finansavimui. Būtent Berlyne Xwhy partneris Žemartas Budrys kartu su pasaulyje pripažintais urbanizmo profesionalais Charles Landry, Clothilde Sauvages, Matthias Einhoff, Marta Klepo and Agnieszka Surwillo-Hahn dirbo ilgai tam, kad priimtų teisingus sprendimus ir pasirinktų kokybiškiausius projektus įgyvendinimui.

 • 15 Nov Humanitarinių mokslų įtaka kokybiškam švietimui ir tvarioms inovacijoms

  Xwhy džiaugiasi pradėję vykdyti itin įdomų projektą „Humanitarinių ir socialinių mokslų vaidmuo tarpsektoriniame geresnio švietimo ir tvarių inovacijų vystyme SHOUT“ (projekto numeris 612364-EPP-1-2019- 1-LT-EPPKA2-KA) kartu su 12 partnerių iš visos Europos. Per ateinančius trejus metus, mes išvystysime edukacines programas socialinių ir humanitarinių mokslų absolventams, priimsime studentus į misijomis-pagrįstas stažuotes ir kartu su akademiniu ir nevyriausybiniu sektoriumi sieksime inovatyvių sprendimų, kurie padės siekti Darnaus Vystymosi tikslų.

 • 04 Nov Pasitikėjimas viešajame valdyme

  Skaitmeninių įrankių gausa ir virtualių pasaulių įsigalėjimas žmogui didina galimybių lauką ir tuo pačiu kuria vis kompleksiškesnę kasdienybę. Visa tai, kas buvo suprantama, tapo nauja. Šis jausmas griauna pasitikėjimo struktūrą ir verčia ją formuotis nuo pradžių. Dirbdami su įvairiais klientais, šį fenomeną pastebime visur - nuo finansinių paslaugų rinkos iki viešojo sektoriaus realijų.
  Praktinis tokios situacijos įvardinimas sprendimu yra Švedijos valstybės įkurta Pasitikėjimo agentūra. Šis žingsnis yra problemos aktualumo įrodymas bei šiaurės valstybių požiūris į pasitikėjimo kultūrą - savo tikrąjį auksą. Mūsų komanda buvo pakviesta moderuoti renginį apie pasitikėjimu grįstą viešąjį valdymą, kur turėjome galimybę pasidalinti ir savo patirtimis apie pasitikėjimo kūrimo principus: artimumą, pažeidžiamumą, atvirumą, pastovumą.

  Nuotrauka: Annie Spratt

 • 16 Sep Praktika su "Bring Together Lithuania"

  Praktika yra įdomus fenomenas, savo identiteto formavimu siekiantis ir pameistrystės laikus. Jos suteikimo ir atlikimo tema galėtų būti atskiras tyrimas. Startuolių kultivuojama nemokamos praktikos idėja arba save aukštinančių organizacijų perspektyva, jog jiems praktikantai turi būti dėkingi už galimybę, - iškreipia itin įdomų ir naudingą šios srities paveikslą. Tačiau yra ir tokių organizacijų kaip “Bring Together Lithuania”, kuri lengvais, bet giliais potepiais taiso padarytą žalą.
  Turėjome galimybę ir mes prisidėti. Ūla (iš Čikagos) prisijungė prie mūsų padėti Vilniui kokybiškiau įsisąmoninti miesto daržininkystės (ang. urban gardening) koncepciją ir strategiškai brėžti taikymo modelį. Sakė ši praktika paskatino ją tikslingai dėliotis planą grįžti į Lietuvą.

  Daugiau informacijos apie programą čia.

  Nuotrauka: Caroline Attwood

 • 12 Sep Naujoji miestų daržininkystė

  Mes kuriame miesto daržininkystės strategiją Vilniui! Miesto daržininkystė apima socialines, kultūrines, ekonomines ir ekologines praktikas. Kiekviena vieta gali rasti savo požiūrį, kaip turėtų būti vystoma miesto daržininkystė priklausomai nuo esamo konteksto. Labai svarbu, kad kiekvienas miestas turėtų veikiantį modelį, kaip stiprinti vietines bendruomenes ir jų daržininkystės praktikas, nes daržininkystė ne tik suteikia galimybes turėti šviežią ir kokybišką maistą, bet ir steigia žmonių ir gamtos bendravimą mieste. Mes sprendžiame klausimą, kokia yra miesto daržininkystė žmonių įsivaizdavime šiandien Vilniuje.

  Nuotrauka: Markus Spiske

 • 27 May Įžvalga iš “The Future of Everything” konferencijos Niujorke

  Norėdami gauti daugiau turinio apie rinką lemsiančias tendencijas, nukeliavome į vieną geriausių pasaulyje renginių apie ateitį - Wall Street Journal organizuotą “The Future of Everything” konferenciją Niujorke. Dalyvių sąrašą sudarė tokie ekspertai kaip ESPN prezidentas, Warby Parker vadovas, Vašingtono Wizards savininkas, Reddit įkūrėjas ir t. t.

  Esminė įžvalga iš konferencijos: inovacija (kaip organizacijos tikslas pats savaime) devalvuoja, o kultūra (kaip naudos kūrimo principas) tampa labiausiai linksniuojamu žodžiu nuo The Daily Show kūrybinės komandos iki Slack kompanijos vadovo.

  Plačiau apie konferenciją čia.

 • 29 Apr Bibliotekos yra kultūros lopšys

  Bibliotekos yra kultūros lopšys bendruomenėse. Todėl tai, kas ir kaip vyksta jose, daro didelę įtaką bendram regiono vystymuisi. Mes keliavome pasidalinti savo tyrimų ir darbo ties valstybine kultūros strategija patirtimis į tarptautinę bibliotekininkų konferenciją “Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.”

  Konferencijos informacija.

 • 24 Apr Prasmė kuria pelną

  2017 m. balandžio mėn. nusprendėme pasidalinti savo įžvalgomis apie prasmės ir naudos santykį verslo kontekste paprastai. Dviems metams prabėgus, versle apie prasmę vis dar kalbama retai ir atsargiai, todėl kviečiame iš naujo atrasti šį tekstą.

  Straipsnis čia.

  Nuotrauka: Reuters

 • 16 Apr Besikeičiantis žmonių santykis su pinigais

  Pinigų skaitmenizacija ir technologijų įsigalėjimas transformavo žmonių kasdienybę. Esami standartiniai sprendimai iš esmės tik daro procesą greitesniu. Tokia logika netenkina tikrųjų žmonių poreikių, susijusių su greitais ir lėtais pinigais.

  "Red associates" video tiksliai nusako šią situaciją.

  Šaltinis: Vimeo

 • 07 Apr Kaip atsiranda tikra inovacija

  Prieš tris metus šiandien buvo išspausdintas mūsų straipsnis apie tai, kaip atsiranda tikra inovacija. Jo turinys yra visa dar aktualus ir dabar, nes inovacijos gimimo esmė lyg ir nepasikeitė.

  Straipsnis čia.

  Nuotrauka: Wikipedia

 • 02 Apr Statistinis reikšmingumas keliauja į pensiją

  Statistinis reikšmingumas mokslinėje bendruomenėje yra vienas pagrindinių būdų įvertinti situaciją. Nuspręsti ar tai svarbu, ar ne. Deja, tamsioji šio proceso pusė ilgai buvo ignoruojama. Toks kategorizavimas, kuris svarbius ir realius faktus prilygina neegzistiuojantiems dalykams, yra klaida.
  Jau ir prestižinis mokslo žurnalas kvestionuoja statistinio reikšmingumo poreikį iš esmės.
  Straipsnis (anglų kalba) čia.

  Iliustracija: David Parkins

 • 01 Apr Stasio Eidrigevičiaus menų centrui 3 mln. EUR

  Mūsų konsorciumo pateikta paraiška pritraukė 3 mln. EUR investicijų Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimui Panevėžyje.
  Infrastruktūros įveiklinimas dažnai prasideda nuo efektyvaus lėšų pritraukimo. Standartiniems projektams yra tinkami šabloniniai rašymo būdai. Tačiau kai norima kokybiškiau atskleisti vietos ir idėjos identitetą per infrastruktūros kūrimą, reikia kitokio požiūrio tiek į bendravimą su kūrėjais, tiek į pačią rašymo struktūrą.

  Plačiau čia.

  Nuotrauka: Penevėžio miesto savivaldybės administracijos

 • 04 Mar Nauja tapatybė. Nauja pradžia. Kodėl ir kur link?

  Naujo pobūdžio tyrimų ir konsultacijų agentūrą įkūrėme tryse, būdami itin skirtingų pomėgių ir gebėjimų. Nors visų mūsų kelias prasidėjo filosofijos studijomis, po jų sekė skirtingi tarpdisciplininiai ieškojimai. Matydami kontekstualaus požiūrio stoką versle ir viešajame sektoriuje, nusprendėme rasti būdą, kaip taikyti humanitarinius mokslus, sprendžiant elgesio pokyčio, infrastruktūros įveiklinimo ir duomenų įprasminimo iššūkius. Taip gimė Xwhy supratimo agentūra .

  Rinkų nepastovumas, sparčiai besivystančios inovacijos, dirbtinis intelektas, globalizacija, didieji duomenys, robotizacija, virtualių bendruomenių ir tarpusavio pasitikėjimo klausimai reikalauja naujo, kontekstualaus mąstymo. Todėl mūsų agentūra siekia padėti perprasti aplinkinius pasaulius ir rasti geriausius kelius judėti pirmyn.

Kasdienybė