Blitz tyrimas apibrėžti produkto pozicionavimą

Skaičiai
2 valstybės
2 kūrybinės idėjos
1 mėnuo

Dažnai yra sudėtinga nuspręsti, kaip tobulinti produktą, paslaugą ar į kur plėsti rinkos ribas. Situacija reikalauja iš esmės įsigilinti į sociokultūrinį kontekstą, vartotojus, tendencijas ir galimus rinkos pokyčius.

Go3 suformavo dvi produkto pozicionavimo linijas, kurios atrodė kaip darančios tokį patį poveikį ir galimai generuojančios tokius pat pardavimus. Todėl mes buvome pakviesti įvertinti šias dvi alternatyvas.

Nors mūsų komanda ir buvo stipriai apribota laike, mes sugebėjome atlikti blitz produkto tyrimą. Mūsų komanda skyrė daug dėmesio ne tik analizuodama interviu atsakymus, bet ir žvelgdama į paaiškinamąsias istorijas ir tarsi nesusijusius pasakojimus. Visa tai leido atlikti kokybišką duomenų įprasminimą ir išskirti esminius komunikacijos elementus:

Žmonės. Dauguma tyrimų nurodo, jog žmonės yra labiau motyvuojami rinktis, jei pasirinkimo neatlikimas gali pabloginti esamą situaciją, o ne ją pagerinti. Gyvenimas nestovi vietoje ir norint išlaikyti esamą gyvenimo kokybę, reikia atliepti technologinius paslaugų pokyčius. Žmonės turi išgirsti šią argumentaciją.

Įrankiai. Medija yra žinutė (kaip konstatavo M.McLuhan), o naudojami įrankiai (medijos) suformuoja turinio supratimą. Todėl jungtis tarp formos ir gaunamo turinio yra labai tvirta. Žmonės turi suprasti, kokiu būdu Go3 siūloma formos ir turinio jungtis suteikia norimą komfortą ir pasitenkinimą.

Ekosistema. Technologijos gerina įvairių rinkų patirtis ir galimybes. Vienos rinkos technologinis augimas akimirksniu tampa daugumos rinkų reikalaujamu standartu vartotojų akyse. Todėl vien technologinis tobulėjimas nėra pakankamas. Paslauga turi nurodyti į kažką papildomo, kas kartu su technologiniu tobulėjimu kuria realią vertę.

Keistumai. Žmonės gyvena kasdienius gyvenimus, o ne atlikinėja vaidmenis iš reklamos viršelių. Televizoriaus klausymasis fone, rytinės kavos gėrimas su naujienomis ekrane, TV kaip kasdienio ritualo naudojimas ir kt. nurodo į būtinybę individualizuoti paslaugą taip, jog ji iš tiesų atlieptų žmonių realius poreikius.

Remiantis į šiuos pagrindinius elementus, Go3 turėtų formuoti komunikaciją taip, jog parodytų žmonėms, kaip Go3 savo paslaugomis įgalina juos pasiekti norimus tikslus. Go3 turi kalbėti apie bendruomenės istorijas, kurias padeda kurti jų technologijos ir paslaugų turinys.

Go3 yra didžiausia vaizdo turinio platforma Baltijos šalyse. Bet kuriuo metu ja galima naudotis kompiuteriuose, telefonuose, planšetėse ir išmaniuosiuose televizoriuose.