DVT modelis verslo aplinkai

Skaičiai
28 atvejo studijos
6 dalyvaujančios šalys
9 partnerių organizacijos

Darnaus Vystymosi Tikslai - DVT (angl. Sustaindable development goals, SDGs) - dar žinomi Globaliųjų Tikslų vardu, yra visuotinis Jungtinių Tautų raginimas imtis veiksmų, padėsiančių užbaigti skurdą, apsaugoti planetą bei užtikrinti, jog visi pasaulio žmonės galėtų mėgautis taika, ekonominiu klestėjimu bei turėtų visapusę įsitraukimo į sprendimų priėmimą teisę.

Siekiant spręsti šias socialines bei ekonomines problemas ir padėti šalims, vyriausybėms, tarptautinėms organizacijoms bei verslams jas tikslingai išspręsti, DVT modeliu buvo užsibrėžti tarptautiniai prioritetai ir siekiai 2030 metams, padėsiantys eliminuoti diskriminaciją ir skurdą bei nukreipti žmoniją tvarumo linkme visos planetos mastu.

Mūsų komanda atrado apibrėžtus būdus, kuriais Darnaus Vystymosi Tikslai galėtų pasitarnauti įmonėms, siekiančioms ne tik pelno, bet ir visuotinės gerovės.

Hidroponinis daržas Berlyne, Vokietijoje

Jungtinės Tautos, skatindamos įmones prisidėti prie Darnaus Vystymosi Tikslų modelio įgyvendinimo, įkūrė „DVT Kompasą“, išsamiau perteikiantį penkis pagrindinius žingsnius, padėsiančius maksimaliai realizuoti savo indėlį, prisijungiant prie DTV modelio įgyvendinimo. Nepaisant šių pastangų, žmonių elgsenos modelių keitimas savy talpina nemažus užmojus, kurių įgyvendinimui daugeliui įmonių vis dar trūksta nuodugnesnių žinių bei pašalinės pagalbos. Šis mūsų projektas suteikė būtent tai.

Turėdami svarių žinių bei patirties keičiant verslo lyderių perspektyvą elgsenos modelių klausimais, prisijungėme prie šio konsorciumo be didelių dvejonių. Supratome, jog mūsų komanda puikiai tiko šiam darbui ir jau nuo pat pirmųjų dienų pavyko įžvelgti mūsų būsimo indėlio vertę.
Naudojant kontekstualius tyrimo įrankius bei didžiųjų duomenų analizę (angl. big data), išsiaiškinome, jog vienas žymesnių sunkumų, su kuriuo susiduria įmonės, yra konkrečių, taikytinų praktikoje Darnaus Vystymosi Tikslų pasirinkimas. Būtent dėl to prioritetas buvo teikiamas akivaizdžiausiems arba labiausiai viešojoje erdvėje vyraujantiems tikslams. Blogiausia tai, jog dažniausiai tai lydėdavo į esminių resursų sutelkimą efemeriškam tikslų realizavimui (tokiam kaip viešieji ryšiai ar rinkodara), o ne integraliam bei ilgalaikio rezultato siekiančiam įgyvendinimui, lydinčiam prie strategijos bei inovacijos plėtros.

DVT skatina augimą ir kuria atsparumą

Tam, kad DVT modelis įmonėms pasitarnautų, turi būti aiškūs du pagrindiniai veiksniai: individualus įmonės kontekstas bei tiesioginė DVT sąsaja su konkrečiomis verslo problemomis, o ne abstrakčia ateities vizija.

Būtent tai DVT įgalina tapti įrankiu darniai ateities strategijai, o ne eiliniu pranešimu spaudai.
Pasitelkę išsamios analizės bei surengtų dirbtuvių rezultatus, sukūrėme pritaikomumo schemą ir pristatę ją suinteresuotiems nariams, sulaukėme nemažo susidomėjimo. Nuo tada šia tema rengiame pranešimus ir dirbtuves konferencijose bei padedame pritaikyti šią praktinę patirtį įvairioms organizacijoms. Nuolatinės diskusijos šia tema padėjo mums išsikristalizuoti dar aiškesnį DVT taikymo metodą.
Dabar matome, kaip DVT gali būti konkrečiai pritaikyti individualių įmonių kontekste bei atnešti daugiau nei vien pelną. Taikydamos pastaruosius, įmonės įgyja tam tikrą atsparumo lygį, kuris kyla iš ryškiai juntamo bendruomenės pripažinimo bei vienareikšmiško pasitikėjimo. Būtent toks atsparumas padeda įmonėms sėkmingai išgyventi organizacines ar ekonomines krizes bei sunkumus.